Privacy verklaring

Calcomputer service stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Calcomputer service. Tijdens uw interactie met Calcomputer service kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:

 1. Reikwijdte en aanvaarding
 2. Door Calcomputer service verzamelde persoonsgegevens
 3. Persoonsgegevens van kinderen
 4. Waarom Calcomputer service persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 5. Delen van persoonsgegevens door Calcomputer service
 6. Uw rechten
 7. Veiligheid en bewaren van gegevens
 8. Hoe contact opnemen

1 Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Calcomputer service site (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijk die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Calcomputer service site (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Calcomputer service behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2 Door Calcomputer service verzamelde persoonsgegevens

Calcomputer service kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • Online en elektronische interacties met ons, onder andere via de websites van Calcomputer service, mobiele applicaties, sms-programma’s of "branded" pagina's of applicaties van Calcomputer service op sociale netwerken van derden (zoals Facebook);
 • Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de Calcomputer service klantendienst; en
 • Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Calcomputer service, of door dienstverleners namens Calcomputer service, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Calcomputer service nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby's, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Calcomputer service (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Calcomputer service over uw ervaring met Calcomputer service producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Calcomputer service producten); en
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Calcomputer service (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Calcomputer service site.

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een Calcomputer service site gebruikt.

Calcomputer service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Calcomputer service, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie; en
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3 Persoonsgegevens van kinderen

Calcomputer service vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Calcomputer service ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Calcomputer service kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

4 Waarom Calcomputer service persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Calcomputer service verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Calcomputer service kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Merk op dat er veel webshops zijn die Calcomputer service producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Calcomputer service. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Calcomputer service te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma's die verbonden zijn met uw account.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • Personalisering: Calcomputer service kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Calcomputer service een vollediger beeld van u als consument, waarmee Calcomputer service u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de websites;

Producten: om de producten van Calcomputer service te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Calcomputer service dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Calcomputer service site te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "online behavioural advertising". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Calcomputer service, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post.

Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

 • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:
 • Community-functies op een Calcomputer service site
  Wanneer u een Calcomputer service site met een community-functie bezoekt en foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan Calcomputer service de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.
 • Virale websitefuncties
  Calcomputer service kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een "tell-a-friend"-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

  Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
 • Sociale netwerken van derden
  Calcomputer service kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u sociale netwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Calcomputer service sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.
  Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Calcomputer service bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Calcomputer service over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
 • Andere specifieke doeleinden
  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Calcomputer service sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

5 Delen van persoonsgegevens door Calcomputer service

 Calcomputer service deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.
Calcomputer service kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

5.1 Verwante bedrijven

Calcomputer service kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

5.2 Dienstverleners

Calcomputer service kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Calcomputer service, met inbegrip van het aanbieden van de Calcomputer service site en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Calcomputer service eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Calcomputer service site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

Calcomputer service kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.
Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Calcomputer service raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Calcomputer service, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Calcomputer service kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Calcomputer service te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Calcomputer service door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Calcomputer service wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

6 Uw rechten

6.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Calcomputer service ("opt-out") en kunt dat doen door:

 1. de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;
 2. als u een account hebt bij Calcomputer service, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of
 3. met ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op te nemen .

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Calcomputer service kunt ontvangen, zoals bestelling bevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

6.2 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Calcomputer service en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Calcomputer service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7 Veiligheid en bewaren van gegevens

 7.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Calcomputer service een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: Calcomputer service slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Calcomputer service op "need-to-know"-basis. Calcomputer service volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Versleuteling van betaalgegevens: Calcomputer service maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van Calcomputer service).
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Calcomputer service verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Indien u ervoor kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van uw persoonlijke pagina van het betreffende social medium. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via desbetreffende social media.

7.2 Bewaring

Calcomputer service zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Calcomputer service gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8 Contact opnemen

Calcomputer service treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Calcomputer service persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Contactgegevens:

Hans Hoek - CAL Computerservice
Gobatstraat 5
1902 DE Castricum
T 0251654366
M 06 13723740
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Hans Hoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Calcomputer service
Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Menu

Free Joomla! template by L.THEME